Pharma Business – prima revistă de marketing şi management farmaceutic şi medical

Din luna noiembrie piaţa mass media de specialitate s-a îmbogăţit cu încă o publicaţie medicală. Pharma Business este prima revistă de management şi marketing farmaceutic care se adresează top şi midlle management-ului din domeniul medical.

Din luna noiembrie piaţa mass media de specialitate s-a îmbogăţit cu încă o publicaţie medicală. Pharma Business este prima revistă de management şi marketing farmaceutic care se adresează top şi midlle management-ului din domeniul medical. Se încadrează în categoria publicaţiilor “business to business” şi se distribuie gratuit şi nominal farmaciştilor, medicilor, elitei medicale (cadre universitare, directori de spitale, manageri de reţele farmaceutice şi centre medicale), organizaţiilor profesionale, organismelor guvernamentale, producătorilor, importatorilor, distribuitorilor de medicamente.
Revista oferă o abordare profesionistă a noutăţilor, subiectelor şi evenimentelor specifice atât în ceea ce priveşte informaţia medicală cât şi cea de marketing şi management farmaceutic.
Politica editorială vizeză lărgirea perspectivei asupra activităţii din sectorul medical şi farmaceutic prin prezentarea progreselor şi tendinţelor medicinei moderne dar şi a realităţilor actuale ale pieţei de profil interne şi internaţionale.
Revista tratează în profunzime fenomenele pieţei de profil, propunându-şi o analiză dinamică a tendinţelor ei, precum şi abordarea cadrului legislativ în contextul reglementărilor specifice Uniunii Europene.
Acurateţea informaţiei, tonul dinamic, stilul şi designul publicaţiei sunt orientate către nevoile cititorului, punându-i la dispoziţie un modern instrument de piaţă.