Diseminarea rezultatelor proiectului Phare „Asistenţă pentru implementarea Programului Phare 2001 – Mediu”

La începutul lunii noiembrie a avut loc la Hotel Marriott seminarul final al proiectului Phare „Asistenţă pentru implementarea Programului Phare 2001 – Mediu”, organizat de consorţiumul Grontmij (NL) şi GIE (RO) în colaborare cu Ministerul Mediului.

În cadrul seminarului s-au prezentat obiectivele şi rezultatele proiectului, precum şi punctul de vedere al Delegaţiei Comisiei Europene şi Ministerului Mediului a ceea ce a însemnat acest proiect pentru Ministerul Mediului şi procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. De asemenea, s-au prezentat principalele constrângeri şi riscuri apărute în implementarea acestui proiect.

Un punct important de discuţie a fost componenta de publicitate a proiectului. Echipa de consultanţi a realizat broşura de succes a proiectului care sumarizează principalele realizări ale proiectului. Broşura are un format atractiv, ce respectă regulile europene de vizibilitate. Broşura va fi multiplicată în 300 de exemplare şi va fi diseminată tuturor celor interesaţi şi implicaţi în derularea proiectului. În curând această broşură va fi disponibilă şi publicului larg în format electronic pe site-ul Ministerului Mediului, www.mmediu.ro şi pe site-ul firmei GIE, www.gieltd.com.

Diseminarea rezultatelor proiectelor este esenţială; de rezultatele unui proiect pot depinde rezultatele altor proiecte. Importanţa diseminării rezultatelor proiectelor a fost subliniată şi de reprezentanţii Ministerului Mediului, beneficiarii proiectului menţionat.